Kde nás uvidíte

Kde nás v nejbližší době uvidíte?


Audience u císaře Karla I.

28. dubna 2018 se bude na zámku v Brandýse nad Labem konat její 16. ročník, věnovaný výročím let 1618-1648 a 1638, kdy se pod záštitou císaře domů navracelo Palladium země české, roku 1848 i 1908, kdy do Brandýsa přišel „náš“ arcivévoda, blahoslavený císař a král Karel I.

http://audience-brandys.cz/