ŠKOLA HROU

Škola hrou

Velmi oblíbená (hlavně v letním období) jsou naše vystoupení pro děti. Jedná se o zábavně-naučné programy, do kterých se naše dětské publikum aktivně zapojuje. Vystoupení jsou využívána hlavně na dětských táborech, dnech dětí, oslavách měst a vesnic, nebo firemních akcích, zaměřených na rodiny zaměstnanců (dny otevřených dveří).

Letní tábory

foto-skola-hrou4 foto-skola-hrou5

foto-skola-hrou6 foto-skola-hrou7

Ukázky zbraní, souboje a střílení z historických pušek zde: video z letního tábora

Pasování předškoláků

foto-skola-hrou1  P1120279 P1040983 foto-skola-hrou2

 

Naučné stezky

Tato „vystoupení“ jsou vlastně výchovně – vzdělávací programy pro širokou veřejnost, v nichž se účastníci dozví mnoho informací z různých historických období a oblastí. V současnosti máme devět ucelených programů (každý obsahuje pět až šest zastavení) na různá témata, jako např. sv. Václav, Zbraně a zbroje, Historie písemnictví, Čarodějnictví atd. Dějinným rozsahem pokrývají období od prvních Přemyslovců až po sedmiletou válku a dál. Každé zastavení obsahuje naučnou část a soutěžní úkol, který je ohodnocen zápisem do pracovního listu, který si učastník z akce odnese jako upomínku. Pracovní list mívá např. podobu výučního listu či obsahuje omalovánku s historickým výjevem – lze ho tedy použít i později, třeba jako součást výuky ve škole. Účinkující jsou pro každou oblast dobově oblečeni. – Ke každému tablu náleží „průvodce“ – kostýmovaný účinkující, který diváky postupně seznámí s obsahem tabla a soutěžní otázkou.

Zvířata králů Zámecké zahrady skola-foto-list-zah Třicetiletá válka Svatý Václav Rytíři Písemnictví Od císaře po žebráka Lucemburkove Čarodějnické procesy foto-tabla-napoleonika skola-foto-list-nap foto-tabla-1sv

Výstavy historických zbraní od 13. do 20. stol.

Výstavy jsou doplněny výkladem lektora i samostatnými popisky jednotlivých exponátů. Výstavu lze pojmout jako samostatnou činnost či jako doprovodnou záležitost, začleněnou do jiného kulturního projektu. Součástí výstavy mohou být naučná tabla z naší pestré nabídky (např 1. svět. válka, baroko, rokoko atd.).

fot-skola-vystavka2 foto-skola-vystavka3 foto-skola-vystavka1 foto-skola-vystavka4